Folklórne slávnosti pod Poľanou

Ich prvý ročník sa konal v roku 1966 a odvtedy sa každoročne konajú druhý júlový víkend. Postupne sa stali spolu s folklórnym festivalom "Východná" vyvrcholením folklórneho diania na Slovensku a kultúrneho života regiónu. V doterajšej histórii sa na ňom predstavili stovky folklórnych skupín a tisíce účinkujúcich, mnohí z nich pravidelne.
Hlavným organizátorom je od roku 1993 mesto Detva. Programová štruktúra je relatívne ustálená. Centrom festivalu je amfiteáter, kde sa konajú hlavné vystúpenia. V piatkovom bloku dominujú vystúpenia domácich súborov, v sobotu najmä jubilujúcich súborov z iných regiónov Slovenska a v nedeľu krajanov, žijúcich v zahraničí a záverečný Galaprogram. Striedajú sa tanečné, spevácke a hudobné vystúpenia.
Pred vstupom do hľadiska je umiestnený jarmok výrobkov ľudových remesiel a umenia, ďalej je plocha s občerstvením, ostatnými stánkami a stanový tábor.
Ďalšími festivalovými strediskami sú Dom kultúry A. Sládkoviča, kde sa konajú menšie vystúpenia, pravidelné súťažné prehliadky (detský spev, cena Dr. Lenga), výstavy a sídli tu sekretariát vedenia festivalu, Podpolianske múzeum a Mestské kultúrne stredisko, kde sú tiež výstavy. Sprievodné akcie slávností tiež bývajú na Mestskom úrade, v knižnici, Základnej umeleckej škole, prípadne kostole, školách, predajniach ľudového umenia, ale aj verejných priestranstvách.

Web stránka folklórnych slávností: www.fspdetva.sk

Program niektorých ročníkov FSP: