DUK nadväzuje na tradície Detvianskej maliarskej kolónie z rokov 1901-1909 založenej Jaroslavom Augustom. Postupne prichádzali na Detvu maliari a výtvarníci ako E.Pacovský, L.Strimpl, O.Vaňáč, O.Otmar, A.Brunner, a ďaľší. Vytvorené dielo uložené v depozitoch viacerých galérií a súkromných zbierkach svedčí o kráse a bohatstve slovenskej ľudovej kultúry , ako aj o krásach prírody na Podpoľaní.
K realizácii DUK prišlo po dohode niekoľkých nadšencov v roku 2001 pri príležitosti 100. výročia Detvianskej maliarskej kolónie. Pri zrode DUK stáli, akoby duchovní otcovia Malček Milan – organizátor a dlhoročný pracovník kultúry v Detve, Alexander Bohó, Marián Vida a Janko Smutný, ako výtvarníci a umelci, ktorí svoj talent rozvinuli na Podpoľaní, i keď toho času tvoria v rôznych kútoch Slovenska. Pri zrode bol aj akad. sochár Marián Drugda – rodák z Detvy a od detstva pôsobiaci v Bratislave. Pri zrode bola aj akad.maliarka Anna Porubovičová – autorka grafickej úpravy plagátu na FSP a ďaľších výtvarných prác pre folklórne slávnosti v Detve. Jedným z ďaľších umelcov, ktorého myšlienka chytila za srdce bol aj Mgr.Jaroslav Uhel z Liptovského Mikuláša, ktorý spracoval teoretické podklady pre Stanovy DUK a nadšenec, milovník výtvarného umenia a hlavne ekonóm a podnikateľ Ing.Jaroslav Macek. Vďaka nemu sa našli finančné prostriedky z podnikateľských subjektov v Bratislave a vo Zvolene.
Sympózia v dňoch od 7.-13.10.2002 sa zúčastnilo 27 umelcov zo Slovenska a traja z yugoslovanskej Kovačice. Počas sympózia 10.10.2002 sa uskutočnilo prvé Valné Zhromaždenie DUK, kde sa odsúhlasili Stanovy, členstvo, i predpokladané smerovanie DUK.