Z vrchov Poľany odtekajú povrchové vody na všetky svetové strany. Najväčším tokom je Slatina, do ktorej sa okrem severných vlievajú ostatné menšie. Vody z vnútra krátera odvádza Hučava, ktorá tečie Hrochotskou dolinou a pretína prstenec Poľany na západnej strane, potom sa otáča na juh a vlieva do Slatiny. Detva stojí na brehoch Detvianskeho potoka, ktorý sa medzi hlavnou cestou a železnicou tiež vlieva do Slatiny. Pri Pstruši sa vlieva Dúbravský potok, ktorý odvodňuje oblasť pravdepodobného staršieho podkovitého krátera. Z tokov severných svahov Poľany je svojimy meandrami známy Kamenistý potok.

Vznik početných minerálnych prameňov na úpätí bol podmienený tektonickou činnosťou Poľany.