V treťohorách tu bola tropická krajina s hustými džungľami. Tropické pralesy, podobné dnešným v rovníkovej Afrike, vystriedala po postupnom ochladení a zaľadnení okolitých hôr tundra. Vo štvrtohorách sa klíma postupne oteplila až na subtropickú a postupne sa ustálila na dnešnej miernej.

Prírodné pomery celej detvianskej oblasti sú podmienené jej príslušnosťou k Západným Karpatom, ktoré ležia v miernom pásme. Táto skutočnosť určuje celkový ráz a vlastnosti prírody. Najvyšší bod regiónu sa nachádza v nadmorskej výške 1458 m, najnižší vo výške 370 m. Do výšky 700-800 m sa územie zaraďuje do mierne teplej klimatickej oblasti, nad touto výškou do mierne chladnej a chladnej oblasti, vrcholové časti pohoria do horskej studenej klímy. Neveľké výškové rozdiely spôsobujú, že klíma je málo diferencovaná a je charakterizovaná ako mierne teplá, kotlinová, s veľkou inverziou teplôt, mierne suchá až vlhká. Priemierné teploty najchladnejšieho mesiaca januára sú -5 až -4 oC, najteplejšieho mesiaca júla 16 až 18 oC. Pre vrcholové partie Poľany je typické chladné podnebie s priemernými teplotami v januári -7 až -5°C, v júli 11,5 až 13,5°C. Priemerný počet letných dní v roku je 50 až 60, na Poľane do 10, bezmrazových dní od 120 do 160. Priemerná úhrnná suma ročných zrážok je 700-800 mm, na Poľane naprší 1000-1400 mm zrážok, najmä na náveternej Zadnej Poľane, z čoho najviac pripadá na jún a najmenej na marec. Snehová pokrývka trvá spravidla 60 - 70 dní, vo vyšších polohách 100 - 120 dní. Najdhšie sa snehová pokrývka udrží na Poľane 130 - 160 dní v roku. Maximálne výšky snehovej pokrývky sú 100 - 120 cm.