Služby v regióne Detva

Voľný čas

zoznam možností podľa abecedy, alebo podľa miest a obcí

Knižnica Detva, knižnica Hriňová, tenis, fitness, posilňovne, rehabilitácia, jazda na koni - ranč Dolinky, AnjuPE Dúbravy, Slat.Lazy, Detv.Huta, RD Latky, Ranč pod Bukmi, Jazdecký oddiel Kriváň, jazda na koči a saniach penzión Biele Vody, laserová strelnica - www.penzionzlatydukat.sk, šipky, bowling, korčulovanie,
Múzeum, kiná - Hriňová, Vígľaš, Detva, Kriváň

Pre deti ZUŠ,

Turistika - pozri ďalej

Voľné plochy pre šport: telocvične: I. ZŠ, II. ZŠ , III. ZŠ, IV. ZŠ, SSŠ, Športová Hala, Gymnastická, areál Letný štadión, hádzanárske a basketbalové ihrisko, ihrisko pre plážový volejbal

Vychádzky: Detva:    Lom Fénix, Dolinky, Ježová, Nad Záhradkami, Amfiteáter, cintorín - Skliarovo - Melichova skala
                   Hriňová:  xxx  
©D3T/Svetko