Služby v regióne Detva

turistické centrá

Mesto Hriňová: podhorské mestečko, východzí bod pre turistov zaujímajúcich sa o turistiku, cykloturistiku, agroturistiku, lyžovanie zjazdové i bežecké a pod. Blízko mesta sú turistické lokality Predná Poľana, Biele Vody, Snohy a pod.

Obec Látky: spolu s Detvianskou Hutou susedia Hriňovej, krásny kraj s nadmorskou výškou šplhajúcou sa k bodu 1000 m.n.m, tradičné miesto pre chatárov, rekreantov, milovníkov horských pobytov a lyžovačky.

Mesto Detva je centrom regiónu, centrum podnikania a najväčším mestom. Sú tu sústredené supermarkety, dôležité úrady, medzimestská doprava, mnoho stravovacích a ubytovacích možností, miesto s najväčším počtom kultúrnych a športových podujatí v regióne.

Obec Kriváň je nielen dôležitá dopravná križovatka, ale aj miesto so stravovacími, ubytovacími a turistickými možnosťami.

Tradične dobré meno má obec Očová, ktorá je tesne prepojená s Detvou osobitným folklórom a rozvíjajú sa tam služby pre potreby turizmu.

Väčším centrom pre cestovanie a podnikanie je susedná Zvolenská Slatina, so zaujímavou históriou a možnosťami využitia voľného času.

Okrem týchto obcí a miest navštívte aj ostatné obce: Dúbravy, Vígľaš, kde je zaujímavý zrekonštruovaný zámok, jazdecký areál, odtiaľ môžete pokračovať do Slatinských Lazov, Vígľašskej Huty-Kalinky, ďalej do Klokoče, Stožku, Starej Huty, Horného Tisovníka, alebo naspäť do Podkriváňa...

podrobnejšie na stránke www.detva.biz
©D3T/Svetko