Služby v regióne Detva

Služby v Podpoľaní

Vitajte v Podpoľaní! Pre všetkých návštevníkov regiónu, priateľov, ale aj obyvateľov ponúkame základné informácie, možnosť kontaktu na dôležité inštitúcie, najnovšie spravodajstvo, kontakt na podnikateľov poskytujúcich služby, popis zaujímavosti v regióne a možnosti ako využiť voľný čas i niekoľko možností "pozrieť sa" prostredníctvom fotografií na realitu ...

Veríme, že si na tejto stránke nájdete väčšinu informácií, ktoré potrebujete.  Prajeme nerušené prezeranie !

Región Podpoľanie známy skrátene ako "Detva" ospievaný v mnohých umeleckých dielach bol v počiatkoch osídlenia naozaj z veľkej časti súčasťou Detvy a len postupne sa jednotlivé sídla osamostatňovali, vznikli dediny a mestá. 
Priestorovo najväčšiu časť zaberajú lazy = roztratené domy, samoty. Toto je charakteristické pre Podpoľanie dodnes a mnohí návštevníci práve "laznícke obydlia" so spôsobom života, s atmosférou, folklórom... najviac obdivujú.
Lazy poskytujú aj inú výhodu: sú prepojené desiatkami až stovkami kilometrov ciest často s kvalitným asfaltom, ale i prašných, ale zjazdných a to je zaujímavé nielen pre motoristov, ale aj pre cyklistov a peších turistov.

Čo je zaujímavé v tomto kraji sa dozviete v ďalších častiach web stránky, alebo v odkazoch na iné zdroje informácií, ktoré tu nájdete..

Informačná kancelária  +421(0) 45 5459 087, tikdetva@katkatours.sk
©D3T/Svetko