Služby v regióne Detva
Štátna a verejná správa

Daňový úrad  Tajovského 1462, tel.:
Katastrálny úrad  Tajovského ulica, tel: 045 54 57 856
Obvodný úrad
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, DETVA Štúrova 35, Tel: 045 54 55 849, 045 54 55 057
Sociálna poisťovňa, Záhradná 13
Zdravotná poisťovňa
Štátna polícia - Obvodné oddelenie PZ Detva, Záhradná 854, tel: 045 54 55 333
Obvodné oddelenie PZ Hriňová
Mestský úrad Detva, Tajovského 7, tel: 045 54 55 202
Mestská polícia, M.R.Štefánika 59, tel.: 045 54 56 389
Hasičský a záchranný zbor,  Požiarnicka 4, tel: 045 54 56 343

Obecné úrady - pozri zoznam a kontakt
Koordinačné združenie Podpoľanie - kontakt

Dôležité kontakty :

Lekárska pohotovosť Detva
Lekárska pohotovosť Hriňová
Záchranná služba
 • Poliklinika Detva, Tajovského 5, tel.: 045 54 55 331
 • Všeobecní lekári   pozri sem
 • Lekáreň CAMILCA , Kpt.Nálepku 10, DETVA LDCH - býv.pôrodnica
 • Lekáreň pri Sironi,  ul.Záhradná,Detva
 • Lekáreň Sv. Antona, Nám.SNP 5 DETVA
 • Lekáreň U GALENA , Nám. mieru 5, Detva - Kapustnice
 • Hriňová
 • Kriváň
 • Vígľaš

Iné

 • Stredoslovenská energetika a.s.  Lúčna štvrť 4 tel: 045 54 57 903
 • Slovenské telekomunikácie a.s.  Tajovského 11  Tel: 045 54 55 199
 • Technické služby Detva 1272  Tel: 045 54 55 527
 • Pohotovosť - voda  0905806394
 • SPP a.s. pobočka Detva Kpt.Nálepku 18  Tel: 045 53 61 579, 0905 512 291
©D3T/Svetko