Služby v regióne Detva

Accomodation

Hotel Detva  www.hoteldetva.sk

Hotel ŠTART na zimnom štadióne

Horský Hotel Poľana

Hotel ROYAL Látky - Prašivá

penzióny

Penzión RD Látky

Penzión Anka Hriňová

Penzión Ranč pod Bukmi

Penzión Biele Vody

STARES Plus spol. s r. o. 

ubytovne

Turistická ubytovňa Kostolná nad Detvou

Motoresty

Motorest U Gáboríkov

Motel Duvoks

©D3T/Svetko