Služby v regióne Detva

Business

Drobné služby: práčovňa, čistiareň, taxi, holičstvo, krajčírstvo, opravári-inštalatéri od stavbárov,  cez autoservis, doprava, upratovanie, pevná a mobilná linka, internet.kaviareň, wifi-free?, obchody, autobus, vlak, finanční poradci, rozvoz obedov, realitná kancelária, servis počítačov, wifi internet, suveníry, diskjockey, tanečná hudba, ľudová hudba, kováč, veterinár, oprava obuvi, pekár, cukrár - pozri ďalej

  • OTP Banka Slovensko , Tajovského 10, tel: 045 54 55 805
  • Slovenská sporitelňa a.s,  A.Bernoláka 22, tel: 045 54 55 201
  • VÚB retailová pobočka a.s., M.R.Štefánika, tel: 045 54 55 871
  • Poštová banka a.s,  A.Bernoláka
Komerčné poisťovňe

  • Pošta I  Nám.SNP 4  Tel: 045 54 55 411 
  • Pošta II.  Tajovského 11  Tel: 045 54 55 444


Aktuálne obchodné kontakty
 - http://www.disy.sk

Obchodno - výrobné firmy: pozri na špecializovanej stránke

©D3T/Svetko