Služby v regióne Detva

Tourist centres

Vitajte v Podpoľaní! Pre všetkých návštevníkov regiónu, priateľov, ale aj obyvateľov
prinášame veľa zaujímavých informácií, možnosť kontaktu, najnovšieho spravodajstva i niekoľko možností "pozrieť sa" prostredníctvom fotografií ako tu žijeme, čo tu máme zaujímavé a kto vlastne sme...

Veríme, že si na tejto stránke nájdete väčšinu informácií, ktoré potrebujete.  Prajeme nerušené prezeranie ! ( úvod stránky )

Región Podpoľanie známy skrátene ako "Detva" ospievaný v mnohých umeleckých dielach bol v počiatkoch osídlenia naozaj z veľkej časti súčasťou Detvy a len postupne sa jednotlivé sídla osamostatňovali.  Priestorovo najväčšiu časť zaberajú lazy = roztratené domy, samoty. Toto je charakteristické pre Podpoľanie dodnes a mnohí návštevníci práve "laznícke obydlia" so spôsobom života, s atmosférou, folklórom... najviac obdivujú.

Turistické centrá:

Hriňová:       Penzión Anka, Horský hotel Poľana
Látky - Penzión RD a Prašivá
Biele Vody
Detva:          Hotel Detva, Detva Staré mesto, Kaľamárka
Pozoruhodnosti:       Vígľaš, Klokoč, V.H.K, Očová, Detva, Hriňová....

Turistické zaujímavosti: Očová, Vígľaš, V.H.Kalinka, Klokoč, S.Huta, Detva, Hriňová, Látky, D.Huta

Ponuky
turistiky, cykloturistiky, voľného času - Prehľad niektorých možnosti v regióne

Informačná kancelária   +421(0) 45 5459 087, tik.detva@katkatours.sk
©D3T/Svetko