Mestá a obce

Detva v obrazoch

Diváci
1
Krpeľný vŕšok
1
Partizánska ul.
1
Partizánska ul.
1
Pohľad z Ježovej
5
Z Krpeľného
6
Na moste
7
U Bystrianskeho
8
Námestie SNP
9
Z kostola
10

©D3T/Svetko