"Naj" v Ppodpoľaní

Kultúra - (odkazy v texte smerujú k popisujúcim článkom)

Folklór - výšivky, kroje, ľudové zvyky, tance, ľudový spev a pesničky, ľudové hudobné nástroje, ručné náradie
Folklórne súbory a skupiny, ktoré uchovávajú a rozvíjajú mnohé prvky folklóru
Folklórne podujatia v regióne - FSP Detva, Očovská hruda
Múzeum v Detve
Dom kultúry A.Sládkoviča

Krajina

Detvianske lazy s lazníckymi obydliami a spôsobom života, príroda pod Poľanou, Terasovité políčka, ktoré sú poľnohospodársky využívané  
Vodopád Bystrô  
Kaľamárka  

História

Pamiatky - archeologické náleziská na Kaľamárke, Vígľašský zámok, lokality vo V.H.Kalinke...                                                                 
Literálne diela
Umelecké diela  - hlavne dielo profesora Kulicha

Šport

Bez poradia sem patrí detvianska gymnastika, futbal, volejbal, hádzaná, hriňovskí lyžiari, ale aj karate a ďalej v súčasnosti, fitness, hokej, šípky...

rekordy

-najväčší črpák na svete -najväčšia valaška -31,62 m dlhá drevená reťaz /2.miesto v Guinessovej knihe rekordov/
- drevený kríž, ktorý bude mať 8,5 m pre Černovú
©D3T/Svetko